เราคือใคร

Company Story

ประวัติความเป็นมาบริษัท

ปี พ.ศ.2516


ห้างหุ้นส่วนจำกัดง้วนเซ้ง (วัดดวงแข) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2516 โดยคุณพ่อ บักง้วน แซ่จง เริ่มแรกประกอบธุรกิจเป็นห้างเล็กๆ โดยทำการขายเหล็กทั่วไป เน้นที่การตัดเหล็กตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และได้ขยายการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ารายใหญ่ทั่วไปในเวลาต่อมา

ปี พ.ศ.2535

คุณอัครนันท์ วิภวศุทธิ์เจริญ ได้เริ่มเข้ามาบริหาร หจก.ง้วนเซ้ง (วัดดวงแข) และได้บุกเบิกและวางแผน การจำหน่าย อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ และอุปกรณ์ในโรงงาน (Hardware) ในนาม หจก.พรพรหมสตีล นี้จึงเป็นที่มาของตัวย่อ "NPS" ที่ลูกค้าคุ้นเคยกัน ซึ่งย่อมาจาก Nguanseng Pon-prom Steel (ง้วนเซ้ง-พรพรหมสตีล)

ปี พ.ศ.2549

ในขณะนั้น สินค้าจำพวกอุปกรณ์ก่อสร้าง (Hardware) เริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น อีกทั้งคุณอัครนันท์ (ผู้บริหาร) มีความมุ่งมั่น ที่จะปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง จึงได้หันมาให้ความสนใจกับธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างจริงจังขึ้น และเพื่อความเป็นระบบในการจัดการบริหารองค์กร คุณอัครนันท์ได้เปิด บริษัท ง้วนเซ้งมิลเลี่ยนแนร์สตีล จำกัด เพื่อธุรกิจเหล็ก และได้กำหนดให้ หจก.ง้วนเซ้ง (วัดดวงแข) จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามทางบริษัทยังคงต้องการใช้ชื่อ NPS ในการดำเนินธุรกิจอยู่ (เช่น Logo บริษัท, ชื่อต้วย่อของบริษัท เป็นต้น) เนื่องจากเป็น ชื่อเก่าแก่ที่ได้ยินติดหูกันมานาน นี่จึงเป็นที่มาของเหตที่ว่า ธุรกิจของเรายังคงใช้ชื่อ “NPS Millionaire” ในการค้าขายอย่ตูลอดมา

ปี พ.ศ.2561


ปัจจุบัน บริษัท ง้วนเซ้ง มิลเลี่ยนแนร์สตีล จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ง้วนเซ้ง มิลเลี่ยนแนร์กรุ๊ป จำกัด หรือ NSM Group ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย เหล็ก, บริการแปรรูปเหล็กตาม แบบวิศวกรรม, และบริการออกแบบสถาปัตยกรรม อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ในนาม ง้วนเซ้ง (วัดดวงแข) อยู่แต่เปลี่ยนจาก หจก. ง้วนเซ้ง (วัดดวงแข) เป็น บริษัทง้วนเซ้ง (วัดดวงแข) จำกัด โดยทั้ง 2 บริษัท บริหารจัดการโดยผู้บริหารใหญ่ คุณทิพย์วิภา วิภวศุทธิ์เจริญ

กลุ่มบริษัท NSM มีความคาดหมายและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของเราให้เป็นองค์กรที่สามารถ ให้บริการลูกค้าในด้านการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครบวงจรที่สุดในที่เดียว

MISSION

สร้างมูลค่าเพิ่ม | ให้กับธุรกิจของบริษัท โดยใช้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ทางสายงานขององค์กรเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ และขยายช่องทางการทำธุรกิจ

ประยุกต์ประสบการณ์ | ขององค์กรกับเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรทั้งในบทบาทของการค้าขาย การผลิต และการบริการ เพื่อที่จะรองรับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน และอนาคต ได้อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการพัฒนา | ให้โอกาสและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นไปที่ความรู้ ความสามารถ และให้ความสำคัญอย่างมากในการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อสร้างคุณค่าที่ดีของธุรกิจ ให้อยู่คู่สังคมไทย

บริการด้วยความจริงใจ | ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อการสรรค์สร้างบริการด้วยความจริงใจ รอยยิ้ม และใส่ใจในทุกย่างก้าวของผู้บริโภค ทั้งก่อนและหลังจากผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการ

VISION

เดินหน้าสู่ความเป็นผู้นำครบวงจร | ในงานบริการและสินค้าทุกรูปแบบภายใต้อุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภคครบจบในที่เดียว

มอบมาตรฐานที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค | พัฒนาบุคลากรภายใต้ระบบขององค์กรยุค 4.0 เพื่อมอบมาตรฐานทางด้านบริการและสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค

ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | ส่งเสริมการประยุกต์ใช้บุคลากรและทรัพยากรอย่างถูกต้องเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

COMPANY CORE VALUE

Sincerity – จริงใจ-ใส่ใจในบริการ

Innovation – นวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อน

Imagination – สร้างสรรคในผลงานและบริการ

Transparency – ตั้งมั่นในความโปร่งใส

ติดต่อ-สอบถาม เรายินดีให้คำปรึกษา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอื่นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สามารถสอบถามได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

Scroll to Top