ธุรกิจสถาปัตยกรรม

man-friday-logo

Man Friday Architecture

นอกจากบริการด้านอุตสาหกรรมเหล็ก และอุปกรณ์ก่อสร้างแล้ว กลุ่มบริษัท NSM ยังให้บริการท่านในด้านการออกแบบและ ให้คำปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม หรือ Architecture Solution ในนามบริษัท Man Friday Architect

โดยบริการดังกล่าว รวมไปถึง บริการออกแบบสถาปัตยกรรม ( Architectural Design) , ออกแบบเปลือกอาคาร ( Facade Design ) , ออกแบบภายใน ( Interior Design ) และ บริการรับเหมา ( Interior Turnkey ) , วิเคราะห์ต้นทุนโครงการ , และ ให้คำปรึกษาทางด้านวัสดุก่อสร้าง และการก่อสร้าง

ติดต่อ-สอบถาม Man Friday Architecture

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอื่นเกี่ยวกับ บริการของ Man Friday Architecture
สามารถสอบถามได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

Scroll to Top