ธุรกิจกลุ่ม NSM

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทง้วนเซ้ง มิลเลี่ยนแนร์ หรือ NSM Group แบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 4 กิจการหลักคือ

ธุรกิจเหล็กรูปพรรณ , ธุรกิจแปรรูปเหล็ก , ธุรกิจอุปกรณ์/เครื่องมือ/วัสดุก่อสร้าง, ธุรกิจสถาปัตยกรรม ซึ่งทั้ง 4 ธุรกิจ นี้ สามารถให้บริการลูกค้าของเราในด้านการก่อสร้างได้อย่างครบวงจร

service-category-01

ผลิตภัณฑ์เหล็ก

service-category-03

อุปกรณ์ก่อสร้าง / ฮาร์ดแวร์

service-category-04

ออกแบบ / สถาปัตยกรรม

เรายินดีให้บริการด้านการสอบถามราคาและข้อมูลต่างๆ ก่อนการจัดซื้อเพื่อใหท่านได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่สุด โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเน้นถึงคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน และคำปรึกษาขั้นพื้นฐานในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ เพื่อให้ท่านไดรับความพึงพอใจสูงสุดทุกครั้งทั้งก่อนการขายและหลังการขาย

ติดต่อ-สอบถาม เรายินดีให้คำปรึกษา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอื่นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สามารถสอบถามได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

Scroll to Top