ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยพนักงานฝ่ายขาย แผนกเหล็กรูปพรรณและฮาร์ดแวร์/ วัสดุก่อสร้าง

หน้าที่/การทำงาน

- ติดต่อ-ประสานงาน ระหว่างภายใน และภายนอกองค์กร
- เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายขายในการจัดเก็บหรือเตรียมข้อมูล เอกสาร และอื่น ๆ
- ร่วมมือกับพนักงานฝ่ายขายในการจัดทำใบเสนอราคา และสรุปงานขาย
- รับผิดชอบติดตามสินค้าตามรายการสั่งสินค้าที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิงหรือชาย
- วุฒิการศึกษา : อย่างน้อย ปวช. ไม่กำหนดสาขา / ยินดีรับพิจารณาผู้สมัครจบใหม่
- ไม่ปิดกั้นความคิด เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
- มีความมุ่งมั่น และสามารถสื่อสาร ประสานงานได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงาน
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทำงานได้ เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint, หรือ Outlook
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งดังกล่าว หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการและประโยชน์ของพนักงาน

- ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด/ เบี้ยขยัน
- เงินโบนัสประจำปี หรือในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
- เงินรางวัลพิเศษ จากยอดขาย
- สวัสดิการเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตปฏิบัติงานปกติ
- งานเลี้ยงสังสรรค์/สัมมนาประจำปี, วโรกาสต่าง ๆ และกิจกรรมทางสังคม
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือในกรณีประสบอุบัติเหตุ/ ภัยพิบัติ / เจ็บป่วยหรือคลอดบุตร และอื่นๆ

ติดต่อ-สอบถาม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอื่นเกี่ยวกับรายละเอียดงาน สามารถสอบถามได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

Scroll to Top